Jelena Orlandić

Jelena OrlandicJELENA ORLANDIĆ, diplomirani psiholog i psihoterapeut pod supervizijom. Edukovana iz O.L.I. Integrativne Psihodinamske Psihoterapije. Završila kurs kritičke psihoanalize “Primitivna mentalna stanja”.  Diplomirala 2011.  s temom „Faktori koji utiču na javno deklarisanje homoseksualnosti“ na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Završila je brojne workshop-ove poput: ADD i ADHD (poremećaj pažnje i hiperaktivnosti), biofeedback i neurofeedback. U okviru “O.L.I. Centra za razvoj ličnosti” i “Akademije Uspeha” radi na iskustveno edukativnim programima “O.L.I. psihodinamskog coaching sistema”. Kreira workshop-ove iz sledećih oblasti: “Geštalt u koučingu”, “Održavanje ljubavi” “Psihologija laži”, “Životne strategije”  i mnoge druge kombinujući saznanja O.L.I. metoda i drugih psihoterapijskih pravaca u edukaciji “životnih veština” (life coach trening).

Vodila je veći broj projekata za pomoć osobama sa invaliditetom pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije.

Autor brojnih ćlanaka dodatka “Psihologija za život” u dnevnom listu Danas.

Živi i radi u Beogradu.
Kontakt: jelenaorlandic@gmail.com telefon: +381 64 214 97 68

%d bloggers like this: