Sandra Jovanović

Sandra JovanovicSANDRA JOVANOVIĆ, psiholog, O.L.I. psihološki savetnik, psihoterapeut, life coach i edukator, biofidbek i neurofidbek trener i akademski slikar. Koautor knjiga: “ADD/ADHD-Deficit pažnje i hiperaktivnost kod dece.” (Centar za Primenjenu Psihologiju 2006, Beoknjiga 2009), Psihologija Uspeha – “Živeti ili Životariti” (Narodna Knjiga 2006., Beoknjiga 2009.). Realizator je seminara “Deficit pažnje i hiperaktivnost dece” i “Agresivnost dece i omladine” akreditovanih kod Ministarstva Prosvete Republike Srbije. U okviru  „O.L.I. Centra” radi na iskustveno  edukativnim  programima , kreira i održava workshop-ove iz oblasti: “Telesne psihoterapije”, “Um-telo veštine”, “Kreativni razvoj dece”…Autor je edukativnog programa “Trening emocionalnih kompetencija” i osnivač “Stvaraonice – Centra za kreativni razvoj dece”. U svom psihoterapeutskom radu i radu na razvoju kreativnosti dece kombinuje znanja svoje dve profesije: psihologije i likovne umetnosti.

e/mail: jovanovicsandra@hotmail.com  web sajt: www.sandrajovanovic.com , www.akademijauspeha.com

%d bloggers like this: