Emocionalne kompetencije

emocionalne kompetencijeTRENING EMOCIONALNIH KOMPETENCIJA

Trening zasnovan na saznanjima i metodama dubinske psihologije I O.L.I. Integrativne Psihodinamske Psihoterapije

Ciljevi treninga:

Opšti cilj učenja emocionalnih kompetencija je razumevanje i vladanje sopstvenim emocijama, obrađivanje emocija na način koji će nas uskladiti sa stvarnošću, drugim ljudima i omogućiti nam da kreativno ispoljavamo i realizujemo sopstvene potencijale.

Specifični ciljevi treninga:

I Upoznavanje sa bazičnim emocionalnim kompetencijama. Prepoznavanje nivoa funkcionisanja bazičnih emotivnih kompetencija kod sebe.

II Prepoznavanje kontraveština koje koristimo umesto bazičnih kompetencija, načina manipulacije sobom i drugima..

III Zamena veština izbegavanja veštinama kompetentnog vladanja emocijama. Ovladavanje emocionalnim kompetencijama.

IV Preuzimanje odgovornosti i upravljanja sopstvenim emocijama na zreo način.

V Povećati nivo iskrene i direktne komunikacije, naspram manipulacije. Poboljšanje sposobnosti za ljubav i rad.

VI Donošenje odluka o promeni, inicijativa

Struktura treninga:

I BLOK: Upoznavanje sa bazičnim emocionalnim kompetencijama-analiza statusa sopstvenih kompetencija.

1. Radionica: Bazične emocionalne kompetencije – kako ja stojim sa njima

II BLOK: Kontraveštine – kako manipulišem sobom i drugima

2. Radionica: Emocionalne kompetencije i kontraveštine – šta radim umesto kompetentnog vladanja emocijama.

3. Radionica: Kako bih mogao da zamenim kontraveštine kompetencijama

III BLOK: Emocionalne kompetencije i sposobnost za ljubav-Kako voleti zrelo

4. Radionica: Prepoznavanje sopstvene emotivne nekompetentnosti u ljubavnim relacijama.

5. Radionica: Razvijanje veština emocionalno kompetentnih transakcija u ljubavnim odnosima.

IV BLOK: Emocionalne kompetencije i sposobnost za rad-Kako raditi zrelo

6. Radionica: Prepoznavanje sopstvenih emocionalnih nekompetentnosti u radu

7. Radionica: Razvijanje emocionalnih kompetencija u odnosu na sposobnost za rad

V BLOK: Veštine promene, razvoj volje, preuzimanje inicijative.

8. Radionica: Šta ću, i kako, kao emotivno kompetentna osoba promeniti u svom životu, u ljubavi i radu. Ugovor sa samim sobom. Preuzimanje odgovornosti.

Pravila grupe:

1. Grupa uvek počinje na vreme. Ukoliko neko kasni do 10 minuta, treba da se, bez izvinjavanja, što je moguće tiše priključi grupi da ne bi ometao njen rad. Duže kašnjenje nije dozvoljeno zbog interesa grupe.

2. Konzumiranje hrane, cigareta i alkohola tokom rada grupe nije dozvoljeno. Hrana i cigarete se mogu konzumirati u pauzama.

3. Voditelj grupe se obavezuje na čuvanje tajnosti podataka lične prirode.

4. Članovi grupe se takođe obavezuje na čuvanje tajnosti podataka lične prirode .

5. Ukoliko se posle sastanka razgovara o grupi identitet osoba mora ostati tajna.

6. Član grupe samostalno procenjuje u kojoj meri je spreman da govori o sebi pred grupom.

7. Ukoliko želimo da započnemo razgovor sa nekim o njegovom emotivnom životu, potrebno je da tražimo dozvolu za to.

8. Sugestija, komentar, povratna informacija (feedback) se drugom članu grupe upućuje isključivo na ponašanje uz uvažavanje ličnosti.

%d bloggers like this: