Neverbalna komunikacija

neverbalna komunikacijaZnačaj neverbalne komunikacije ogleda se u poznatoj tvrdnji da sve reči moramo tretirati kao glasine sve dok ne budu podržane neverbalnim signalima. Kako ćemo shvatiti nečije reči, da li ćemo im verovati ili ćemo ispoljiti sumnju, zavisi pre svega od toga da li su one podržane neverbalnim govorom.

Većina stručnjaka koji se bave neverbalnom komunikacijom se slaže da neverbalna komunikacija čini 50% do 80% ukupne međuljudske komunikacije.

Neverbalna komunikacija je izuzetno značajan faktor u tome kakav ćemo prvi utisak ostaviti. Brojna istraživanja su pokazala da se prvi utisak o osobi formira veoma brzo i da u tome reči imaju malu ulogu. Kada nekoga vidimo po prvi put, njegov telesni govor na svesnom i podsvesnom nivou utiče na predstavu koju ćemo o njemu imati. Pri tom, ovaj efekat je dvostran te isto tako i ljudi koji nas upoznaju na osnovu našeg govora tela i neverbalnih signala stvaraju predstavu o tome ko smo mi. Ovaj prvi utisak često nastavlja da ima značajnu ulogu i dalje kada sa osobom uspostavimo kontakt i nastavimo dalju komunikaciju.

U poslovnim komunikacijama veštine neverbalne komunikacije imaju posebnu ulogu. Ukoliko nekoga želimo da ubedimo u ispravnost sopstvenog stava, a pri tom naši neverbalni signali ne budu usklađeni sa našim rečima, šanse za uspeh su male.

Usavršavanje veština neverbalne komunikacije posebno je preporučljivo osobama  koje se bave javnim poslom i koje se često nalaze u situacijama kada se moraju obratiti širem auditorijumu.

Teme koje se obrađuju na ovoj radionici su :

  • Funkcije neverbalne komunikacije
  • Šta sve podrazumevamo pod neverbalnom komunikacijom
  • Razumevanje povezanosti tela i osećanja
  • Kulturološke specifičnosti neverbalnog komuniciranja
  • Osnovna pravila kojih se treba pridržavati u tumačenju neverbalnih signala
  • Osnovni koraci u razvijanju veština neverbalne komunikacije
  • Bazična načela uspešne neverbalne komunikacije u javnim nastupima
%d bloggers like this: