NLP-Neuro-Strategije i Veštine komunikacije

NLPNLP/Neuro-Strategije i Veštine komunikacije: teme: veštine pregovaranja/pitanja koja menjaju verovanja, uloga ubeđenja i slike o sebi u kreiranju ekonomske nezavisnosti, raport-pitanja-uverljivost-povezivanje, re-framing/pre-framing, rad na verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, ostvarivanje i vođenje kontakta u željenom pravcu, značaj vršenja uticaja na sebe i na druge, značaj razumevanja i korišćenja govora tela…

Ovde ćemo se baviti veštinama komunikacije koje imaju za cilj win-win rezultat. Ukazaćemo na to kako jezik koji svakodnevno koristimo u mnogome ograničava naše iskustvo i naše viđenje sveta oko nas, što se preslikava i na našu svakodnevnu komunikaciju kako sa samima sobom tako i sa drugima, u porodici, na poslu, sa prijateljima. Edukanti će se upoznati sa Meta Model tehnikama postvaljanja pitanja, kako bi usmerili razgovor/pregovaranje u željenom pravci i došli do highest common denominator-a. Ova tehnika je naročito popularna kako u diplomatskim pregovaranjima, tako i u biznis sferama. Takođe će se obraditi tehnike govora tela, pokreti očiju i ostali faktori vezani za neverbalnu komunikaciju. Primenjivaće se i tkz. tehnika ‘skrivenog rada’ gde nije potrebno davati detaljan opis onoga što zelimo da promenimo, već, zadržavajuci sadržaj za sebe, radite na formi – vašem ličnom načinu ‘pakovanja’ tog ‘problema’. U zavisnosti od oblasti koju želimo da usavršimo, radićemo sa slikama, zvucima, osećanjima, našom neverbalnom komunikacijom pri našem doživljavanju određenog sadržaja i razmatranju načina rešavanja našeg ‘problema’, odnosno, usavršavanja sposobnosti. Edukanti će se upoznati sa tehnikama vršenja uticaja kako na same sebe tako i na druge, time što ce naučiti tehnike re-framinga i pre-framinga. Proučavaće se NLP obrasci koji uključuju tehnike postizanja dogovora u ‘teškoj’ situaciji. Edukanti će naučiti da ne postoje teški ‘klijenti’, vece nevešti ‘terapeuti’. Ovaj obrazac se često primenjuje u poslovnom svetu. Fokus će biti na ‘neodređenom’ korišćenju jezika, kako bi bio u harmoniji sa iskustvima, viđenjem sveta, sagovornika, i kako bi im omogućio pristup do nesvesnog dela – ovo spada u Miltonov model komunikacije i koristi obrasce hipnotičkog jezika.

%d bloggers like this: