N.L.P.

NLPOsnove N.L.P. ja-primena u coachingu: teme: značaj modelovanja-oponašanja, kreiranje vrednosnih sistema, uloga verovanja i sećanja, tehnika stvaranja izbora, tehnika prezentovanja, posmatranja grupe ili pojedinca, praćenje i upravljanje dinamikom nesvesnih procesa, koncept efikasnog korišćenja uma, tehnika centriranja klijenta…

U ovom modulu, edukanti će biti upoznati sa istorijom i osnovnim principima NLP. Kako se tehnike modelovanja i kreiranja vrednosnih sistema koriste u svakodnevnoj komunikaciji i kako dovode do željenih rezultata. Biće upoznati sa tehnikama otklanjanja ograničavajućih ubeđenja, eliminisanja unutrašnjih glasova. Fokusiraćemo se na važnost tehnike Modelovanja/oponašanja drugih, a sve u cilju postizanja željenih rezultata. Naučićemo da otkijemo šta je to što čini uspešne ljude uspešnima, tako da se njihove veštine mogu preneti svima kojima su potrebne. Modelovanje savrsenštva u poslovanju i  pronalaženje procesa i sistema koji savršeno funkcionišu u biznisu. Edukanti će naučiti da preuzmu kontrolu nad svojim nesvesnim procesima, i preusmeriti ih tako da oni (nesvesni procesi) pomažu individui, a ne da joj odmažu. Ovde će se obraditi tehnike aktivnog slušanja. Obradiće se sa NLP pozicije jedna od veoma aktuenlnih psiholoških tehnika EMDR (Eye Movement Desenzitization Therapy). Osim teoretskog znanja, proučavaćemo i niz veoma praktičnih tehnika, kao što je npr. usidravanje (anchoring), koje ima za cilj da nauči polaznike ‘prizivanju’ najkreativnijih trenutaka u životu, trenutaka u kojima su bili najuspešniji, najsrećniji, najsigurniji u sebe, najhrabriji… Na taj način učimo efikasnim vladanjem naših neiskorišćenih potencijala. U ovom modulu ce se, takođje, raditi na  tehnikama ostvarivanja i vođenja kontakta u pravcu koji nam odgovara, zatim rad na sugestiji i elementima hipnoze. Treba imati na umu da se ovde se ne govori o hipnozi kao sredstvu kontrole, već o prepoznavanju stalnih, obično neprimetnih, situacija iz svakodnevnog života koje ostvaruju veliki pritisak na nas, i oslobađanju od njihovog negativnog dejstva. Na taj način se ponovo stiče ranije vezana kreativnost i opuštenost.

Tagged: ,

%d bloggers like this: