Edukacija iz life coaching-a

coachingAKREDITACIJA I SERTIFIKATI: Edukacija iz O.L.I. psihodinamskog life coachinga je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog Life Coacha u Srbiji i do članstva u EMCC (Evropski Savet za Koučing i Mentorstvo).


TRAJANJE: Edukacija je podeljena na 4 nivoa: Uvodni-16 časova, Bazični 80, Napredni-160 i Profesionalni-200. Kompletna edukacija traje 456 časova. Za svaki nivo edukacije dobija se poseban sertifikat. Nakon kompletirane edukacije kandidati stiču status O.L.I. life coacha na superviziji. Za dobijanje nacionalnog sertifikata akreditovanog kouča potrebo je da kandidat ima, pored završene edukacije, i 400 sati rada sa klijentima (pod supervizijom). Kompletna edukacija traje oko 3,5 godina. Odvija se jednom mesečno, u vikend modulima (od10-16h).
KO SE MOŽE PRIJAVITI: kandidati različitih profesija i studenti. Kandidat mora biti punoletan.
VELIČINA GRUPE: radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.
NAČIN RADA: Edukacija je fokusirana na sticanje praktičnih koučing veština, ali i na poznavanje neophodnih teorijskih koncepata i znanja potrebnih za dubinsko razumevanje problema klijenata i metoda promene. Edukacija se odvija u vikend modulima kroz predavanja, radionice, prikaze slučajeva, lični rad i analizu dinamike grupe, supervizije rada s klijentima. U okviru programa edukacije edukanti dobijaju i znanja i veštine iz drugih koučing pravaca i škola koji su primenljivi u koučingu (psihoanalize, geštalta, transakcione analize, bioenergetike i drugih pravaca telesne psihoterapije, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T.a, NLP-ja, fokusiranja…) kao i znanja o mogućnostima uklapanja tehnika drugih pravaca u rad sa bazičnim emocionalnim kompetencijama koje obrađujemo u O.L.I. metodu. Edukanti u finalnim fazama edukacije pripremaju i prezentuju na grupi svoje koučing radionice.
CENA: cena jednog vikend modula (16 časova od 45 min.) je 110 eura.
LOKACIJA: Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 200, blok 44 Novi Beograd (za grupe u Beogradu). Edukacija se odvija i u grupama u Novom Sadu, Nišu, Banja Luci…

EDUKATORI: Nebojša Jovanović, osnivač O.L.I. metoda i O.L.I. tim .

%d bloggers like this: