Edukacija za psihoterapeute

psihoterapijaAKREDITACIJA I SERTIFIKATI: Edukacija za O.L.I. psihoterapeute je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog Psihoterapeuta.

TRAJANJE:  Edukacija se nastavlja na edukaciju za savetnika (480 časova) koja se dopunjava sa još 220 časova-ukupno 700. Pored 700 časova edukacije, za sticanje nacionalnog sertifikata psihoterapeuta potrebno je i da kandidat ima 250 sati ličnog rada u ulozi klijenta kod certifikovanog psihoterapeuta, i 500 sati rada sa klijentima pod supervizijom (još 50, pored 450 sati koje je imao za status savetnika).  Sa sertifikatom o završenoj edukaciji za psihoterapeuta i potvrdom mentora o superviziranoj praksi, kandidat može dobiti nacionalni sertifikat za psihoterapiju od UPSKS.

Kompletna edukacija traje oko 5 godina (zajedno sa edukacijom za savetnika). Odvija se jednom nedeljno (nekim radnim danom, po dogovoru s grupom) u predvečernjim časovima (17-20 ili 19-22h), ili u vikend grupama, zavisno od toga kakav raspored odgovara većini članova grupe.

KO SE MOŽE PRIJAVITI: kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih nauka ili studenti tih fakulteta (psihologija, medicina, pedagodija, andragogija, defektologija, sociologija…). Za dobijanje nacionalnog sertifikata potrebno je da kandidat ima diplomu o završenom fakultetu.

VELIČINA GRUPE: radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

NAČIN RADA: Edukacija je fokusirana na sticanje praktičnih veština savetničkog rada sa ljudima, ali i na poznavanje neophodnih teorijskih koncepata i znanja potrebnih za dubinsko razumevanje problema klijenata i metoda promene. Edukacija se odvija kroz predavanja, prikaze slučajeva, lični rad i analizu dinamike grupe, radionice, supervizije rada s klijentima. U okviru programa edukacije edukanti dobijaju i znanja i veštine iz drugih terapijskih pravaca (psihoanalize, geštalta, transakcione analize, bioenergetike i drugih pravaca telesne psihoterapije, biofidbeka i neurofidbeka, R.E.B.T.a, NLP-ja, fokusiranja…) kao i znanja o mogućnostima uklapanja tehnika drugih pravaca u rad sa bazičnim emocionalnim kompetencijama koje obrađujemo u O.L.I. metodu.

CENA:  cena jednog časa (45 min.) je 5 eura. Mesečna obaveza je 80 eura.

LOKACIJA: Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 200, blok 44 Novi Beograd (za grupe u Beogradu). Edukacija se odvija i u grupama u Novom Sadu, Nišu, Banja Luci…

EDUKATORI: Nebojša Jovanović, osnivač O.L.I. metoda i O.L.I. i  tim 

 

Napomena: kandidati koji dobiju nacionalni sertifikat iz psihoterapije mogu dobiti i sertifikat iz koučinga uz dokaz o superviziranoj praksi iz oblasti koučinga, individualnog koučing rada ili držanja koučing radionica.

%d bloggers like this: