Telesne terapije

telesne terapije“Telo-um odnos”

Telo-um odnos: na ovoj radionici bavićemo se osnovnim principima telesnih psihoterapija (vegetoterapija Vilhelma Rajha, bioenergetika Aleksandera Lovena, radix Čarlsa Kelija) i primenom ovih saznanja u coachingu.

Govorićemo o psihofizičkom paralelizmu-funkcionalnom identitetu uma i tela (svaka promena mišljenja i osećanja izaziva odgovarajuću ( funkcionalnu, fiziološku) promenu u telu), o hroničnim mišićnim tenzijama koje nastaju kao posledica nesvesne kontrole (potiskivanja) emocija, mišićnom “oklopu”, posledicama “oklopljavanja” na sposobnost za doživljavanje zadovoljstva, potrebi za moći-nasuprot potrebi za zadovoljstvom. Posebam naglasak  ove radionice je korišćenje ovih saznanja u učenju kreativnog odnosa prema životu i zadovoljstvu. Govorićemo o koracima ka pozitivnoj kreativnosti: 1. Identifikaciji čoveka sa svojim telom, 2. Prihvatanju principa zadovoljstva kao pokretača svih naših aktivnosti.3. Prihvatanju sopstvenih osećanja, 4. Jedinstvu mišljenja i osećanja i 5. Skromnosti – prihvatanju naše relativne bespomoćnosti u univerzumu. Na radionici će kandidati proći kroz “bioenergetski razred”-vežbe koje se u telesnim psihoterapijama koriste za povećavanje samosvesnosti, samoekspresije i samoposedovanja. To se postiže kroz: I. Povećanje vibratornog stanja organizma, II. Uzemljivanje osobe (doživljaj čvršćeg kontakta sa stvarnošću, “čvrsto stajanje na svojim nogama”), III. Produbljivanje disanja, IV. Izoštravanje samosvesnosti, V. Pojačavanje samoekspresije.

Tagged: , , ,

%d bloggers like this: