Seminar “Autentična ličnost”

autenticna licnost

Na formiranje naše predstave o sebi i toga šta možemo da uradimo uticali su događaji i iskustva kako pozitivna tako i negativna kojima smo u životu bili izloženi, kao i način na koji smo odreagovali u određenim situacijama.

Neretko se dešava da primajući pogrešne informacije o nama samima, naše socijalno JA stvori pogrešan doživljaj sebe, koji nas dalje u životu sputava i ne da nam da verujemo u sebe i uživamo u životu. Kakve god da su okolnosti ne treba dozvoliti da razlozi neuspeha prerastu u izgovore.

Živeći život fiktivne ličnosti, najčešće u skladu sa očekivanjima drugih u koje i sami poverujemo -da tako treba i mora – ograničavajuće je stanje koje apsorbuje i oduzima životnu energiju!

  • Ciljevi seminara:

Razvijanje sposobnosti za efikasnije kretanje ka životnim ciljevima
– Otkrivanje autentičnih darova, interesovanja, sopstvenih spoznaja I mudrosti
– Pronalaženje i razumevanje pogrešnih informacija o sebi, drugima i svetu koje su izvor loše slike o sebi
– Rad na sopstvenim sposobnostima, talentima i sklonostima
– Bolje razumevanje sebe u cilju postizanja najboljih izbora u budućnosti
– Buđenje neostvarenih talenata, veština i sposobnosti
– Rad na razumevanju onoga što je autentično Vaše I onoga što je tuđe u Vašoj slici o sebi

  • Teme kojima ćemo se baviti:

– Otkrivanje i razumevanje razloga neautentičnog življenja
– Otkrivanje i afirmacija sopstvene autentične ličnosti
– Razumevanje i nalaženje načina da Vaša prošlost ne upravlja Vašom budućnošću
– Pronalaženje odlučujućih izbori koje smo napravili, a koji nas formiraju danas
– Razumevanje sopstvenih reakcija i tumačenja, unutrašnjih faktrora

Pridružite se iskustvenom seminaru „Autentična ličnost„, radite na sebi, na spoznaji sopstvenih kapaciteta i potencijala, na pronalaženju načina da ostvarite više i bolje i da realizujete sebe.

Naš rad sprovodimo koristeći O.L.I. Integrativni psihodinamski terapijski modalitet kroz grupni rad radioničarskog tipa. Ovaj pristup nam omogućava najefikasnije istraživanje životnih problema s kojima se svi susrećemo, a koji nam onemogućavaju naše autentično funkcionisanje i čine nas manje zadovoljnim i produktivnim.

Radionica traje ukupno 16 sati, raspoređenih u 2 dana.
Rad organizujemo vikendom.

Informacije i prijave putem:

oliedukacije@gmail.com ili 060 40 55 605

Radionicu vode psiholozi , savetnici  i psihoterapeuti O.L.I. integrativnog psihodinamskog metoda

 

Dobro došli !

%d bloggers like this: