Iskustvena grupa za lični rast i razvoj

(Beograd i Novi Sad)

Ako želite da radite na dubljem upoznavanju sebe, razvijanju sopstvene ličnosti i odnosa sa drugima, pozivamo vas da se priključite OLI iskustvenoj grupi.

therapy

Neke od tema kojima se bavimo :
– Razvijanje sposobnosti za efikasnije kretanje ka životnim ciljevima
– Bolje razumevanje sebe i sopstvenih reakcija i motivacije u cilju postizanja najboljih izbora u budućnosti
– Rad na sopstvenim sposobnostima, talentima i sklonostima
– Otkrivanje i afirmacija sopstvene autentične ličnosti
– Upoznavanje sebe, vlastitih moći i nedostataka. Razvijanje spremnosti za promenu .
– Unapređivanje odnosa sa bitnim drugima, razvoj tolerancije, prihvatanja i zdravih granica.
– Vera u sebe i druge ljude. Samopoštovanje i poštovanje drugih.
– Hrabrost, spremnost da se istupi iz zone sigurnosti , prihvate rizici i proba nešto novo.
– Put ka zreloj ljubavi. Sposobnost da se voli-daje i prima ljubav.
– Razvijanje kapacitet za rad i uživanja u radu.

Šta je grupni iskustveni rad ?

Iskustveni rad je proces samospoznaje, otkivanja vlastitih ograničenja i potencijala, nesvesnih sadržaja koji ometaju ostvarenje autentičnosti osobe. To je proces unapređenja kvaliteta življenja i podsticanje rasta i razvoja na ličnom, porodičnom i profesionalnom planu.

Rad u grupi je specifičan oblik iskustvenog rada u kome voditelji grupe komuniciraju sa članovima grupe, kao i učesnici međusobno. To je dinamičan interaktivan proces rada u kome je pored analize ličnih pitanja pojedinaca,od velikog značaja socijalna podrška i razmena doživljaja i iskustava među ušesnicima. U grupnom radu članovi se podstiču na otvoreno i iskreno diskutovanje o problemima koje donesu u terapijski proces.

Rad se ostvaruje kroz razgovor, razmenu znanja, iskustva i emocija. Teme obrađujemo korišćenjem različitih tehnika, protokola. Najznačajnije etičko načelo je poverljivost. Sve što članovi grupe iznesu u toku rada predstvalja tajnu i ne iznosi se bilo kome van grupe.

Voditelji grupe su stručnjaci koji su u toku profesionalne edukacije i sami prošli isti proces ličnog rada što im pored profesionalnog znanja, omogućava da bolje razumeju proces kroz koji prolaze učesnici.

Prednosti grupnog rada

Grupni rad može biti od višestruke koristi za različita pitanja i probleme sa kojima se ljudi susreću.
Grupa služi kao ogledalo pojedincu. Povratna informacija koja se tada dobija, dobija se u bezbednoj atmosferi uzajamnog poverenja i podrške koja pomaže u suočavanju i upuštanju u rešavanje različitih ličnih životnih izazova. Posebno je pogodna za rad na pitanjima bliskosti, poverenja, samopouzdanja, izražavanja emocija i slično.
Grupni rad potpomaže testiranje novih obrazaca ponašanja do kojih se dolazi uz prethodni lični rad i analizu, vežba se međusobno slušanje i razumevanje i razvoj socijalnih veština bitnih i za sve ostale međuljudske odnose.
Kroz iskustveno grupni rad vežba se prihvatanje i prepoznavanje sličnosti i razlika sa drugim članovima, razvija se osetljivost za tuđe i sopstvene potrebe kao i odgovornost prema sebi i drugima.

Kome je namenjena iskustvena grupa?

Grupa je namenjena svima onima koji žele da istraže lična pitanja u atmosferi uzajamne podrške i prihvatanja, kao i da svojim iskustvom i učešćem doprinesu samoistraživanju ostalih članova grupe. Iskustveni rad u grupi namenjen je svim uzrasnim dobima iznad 18 godina, nezavisno od profesije kojom se bave.

Dinamika susreta
Grupa se sastaje jednom nedeljno u trajanju od 2 h. Sastanci će se održavati kontinuirano, a eventualne pauze u radu će se određivati u dogovoru sa učesnicima.

Prijave i informacijegroup_therapy_header
Tel:
+381 60 40 55 605

Mail: oliedukacije@gmail.com

Dobro došli!

%d bloggers like this: