“Pokreti koji pričaju priču “

Iskustvena radionica:

Pokreti koji pričaju priču 

Neverbalna komunikacija i odnosi sa drugima

how-are-you22

Čovek povremeno govori ali neprestano saopštava!         

Komunikacija čini osnovu međuljudskih odnosa i nema aktivnosti u životu koju možemo odvojiti od nje. Međutim, komunikacija se ne vezuje samo za reči već i za pokret, govor tela, izraz lica, ton glasa i druge elemente neverbalne komunikacije koje koristimo svakodnevno, čak i kada toga nismo svesni.

Neverbalna komunikacija igra značajnu ulogu u sveobuhvatnoj komunikaciji i ima veliki uticaj na našu uspešnost u mnogim oblastima života. Ovladavanje ovim znanjima i veštinom tumačenja neverbalnih poruka značajno doprinosi opštem unapređenju komunikacije.

Kome je namenjena naša radionica?

Radionica je namenjena svima koji žele da unaprede razumevanje ove teme nastavljajući se na predhodnu radionicu: „Neverbalna komunikacija i govor tela“ sa naglaskom na celokupni telesni stav u interakciji sa drugim ljudima, ali i svima onima koji nisu učestvovali na prvoj radionici a koje zanima da istraže značaj neverbalne komunikacije u odnosima sa drugima, da se bolje upoznaju sa različitim stilovima neverbalnog saopštavanja i unaprede osetljivost za neverbalne poruke koje šalju i primaju.

Neke od teme koje ćemo otvoriti :

Ispoljavanje stavova i osobina ličnosti kroz neverbalno saopštavanje, gestovno prenošenje poruka, prvi utisak, lični prostor i teritorijalno ponašanje, razumevanje veze telesnog i psihičkog, osnovna pravila tumačenja kao i osnovna načela uspešne neverbalne komunikacije.

Učesnici  dobijaju potvrdu o učešću, kao i materijal sa radionice.

Autor i voditelj:
Ivana Paunović

Termin za Beograd : 

Radionica traje 2h.

Zeleni Venac 11

Cena? 1000 din

Prijave i informacije:
Tel: 060 40 55 605
Mail: oliedukacije@gmail.com

Rad sprovodimo u malim grupama, prijave su u toku a broj mesta ograničen.

Dobro došli !

 

Tagged: , , , , ,

%d bloggers like this: