„Uvodni nivo″ edukacije iz OLI metoda

1607102_1420131694897312_1104276408_n

 

Poštovani prijatelji,
Pozivamo vas na sertifikovani „Uvodni nivo″ edukacije iz OLI integrativnog psihodinamskog metoda za buduće life/poslovne coacheve, psihološke savetnike i psihoterapute u Beogradu.

Dobićete priliku da i kroz rad na ličnim iskustvima upoznate OLI metod i primenite osnovne tehnike savremenog psihodinamskog načina pristupa čoveku.
U toku uvodnog nivoa bavićemo se osnovama rada sa klijentima zasnovanog na OLI metodu, različitim tehnikama otkrivanja lične istine i rada na sebi i drugima, bazičnim sposobnostima i kontra-sposobnostima i drugim konceptima koji su od suštinske važnosti za rad sa ljudima.
**Nakon ovog nivoa edukacije dobija se sertifikat „Uvodnog nivoa″ iz OLI Metoda i mogućnost nastavka edukacije u željenom pravcu (savetovanje/psihoterapija ili life/poslovni coaching).**
Sve edukacije iz OLI Metoda su akreditovane od strane Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje).
Edukacije vode do nacionalnog sertifikata akreditovanog life coacha/ psihološkog savetnika/ psihoterapeuta i članstva u EMCC (Evropski savet za koučing i mentorstvo).
Ko se može prijaviti?
Uvodni modul mogu pohađati kandidati bilo kod obrazovnog profila!
Dalja edukacija:
-U edukaciju iz life/poslovnog coaching-a se mogu uključiti kandidati bilo kog obrazovnog profila.
-U edukaciju iz savetovanja/psihoterapije mogu se uključiti kandidati koji imaju diplomu nekog od fakulteta humanističkog usmerenja, kao i studenti tih fakulteta.
Veličina grupe: rad sprovodimo u malim grupama, od 10 do 15 kandidata.
Mesto održavanja:
Beograd, Novi Sad, Niš, Tuzla, Podgorica itd.
Promotivna cena uvodnog nivoa edukacije iz OLI metoda iznosi 80 eura.
Informacije i prijave:
oliedukativnicentar@gmail.com ili
060 4055605
Dobro došli!

oli centar informacije

%d bloggers like this: