„Uvodni nivo″ edukacije iz OLI metoda – Beograd

1607102_1420131694897312_1104276408_n Rad se odvija vikendom,  od 10 h do 16 h .

 

Poštovani prijatelji,
Pozivamo vas na sertifikovani „Uvodni nivo″ edukacije iz OLI integrativnog psihodinamskog metoda za buduće life/poslovne coacheve, psihološke savetnike i psihoterapute u Beogradu.

Dobićete priliku da i kroz rad na ličnim iskustvima upoznate OLI metod i primenite osnovne tehnike savremenog psihodinamskog načina pristupa čoveku.
U toku uvodnog nivoa bavićemo se osnovama rada sa klijentima zasnovanog na OLI metodu, različitim tehnikama otkrivanja lične istine i rada na sebi i drugima, bazičnim sposobnostima i kontra-sposobnostima i drugim konceptima koji su od suštinske važnosti za rad sa ljudima.
**Nakon ovog nivoa edukacije dobija se sertifikat „Uvodnog nivoa″ iz OLI Metoda i mogućnost nastavka edukacije u željenom pravcu (savetovanje/psihoterapija ili life/poslovni coaching).**
Sve edukacije iz OLI Metoda su akreditovane od strane Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije i EAC (Evropske asocijacije za savetovanje).
Edukacije vode do nacionalnog sertifikata akreditovanog life coacha/ psihološkog savetnika/ psihoterapeuta i članstva u EMCC (Evropski savet za koučing i mentorstvo).
Ko se može prijaviti?
Uvodni modul mogu pohađati kandidati bilo kod obrazovnog profila!
Dalja edukacija:
-U edukaciju iz life/poslovnog coaching-a se mogu uključiti kandidati bilo kog obrazovnog profila.
-U edukaciju iz savetovanja/psihoterapije mogu se uključiti kandidati koji imaju diplomu nekog od fakulteta humanističkog usmerenja, kao i studenti tih fakulteta.
Veličina grupe: rad sprovodimo u malim grupama, od 10 do 15 kandidata.
Mesto održavanja:
Edukacija se odvija u prostorijama O.L.I. Centra u Gandijevoj 200, blok 44 Novi Beograd .
Promotivna cena uvodnog nivoa edukacije iz OLI metoda iznosi 80 eura.
Informacije i prijave:
oliedukativnicentar@gmail.com ili
060 334 29 65
Više o edukacijama možete pročitati na sledećim linkovima:
http://olicentar.rs/index.php/edukacije/za-savetnike
http://olicentar.rs/index.php/edukacije/psihoterapeut
http://olicentar.rs/index.php/edukacije/za-life-coacheve
http://olicentar.rs/index.php/edukacije/poslovni-koucing
Dobro došli!
%d bloggers like this: