Seminar ličnog i profesionalnog razvoja

Seminar ličnog i profesionalnog razvojaSeminar ličnog i profesionalnog razvoja

„Svako može nešto“

 

Zadatak svakog čoveka je da nauči da živi i funkcioniše u skladu sa sobom i okolinom i da razvije svoju autentičnu ličnost. Da bi to postigli potrebno je da se zagledamo u sebe, da se zapitamo- ko sam ja? Da li živimo svoju autentičnost? Da li smo ispunjeni u potpunosti? Ako nismo, šta nam je potrebno da budemo? Kako prepoznajemo svoje unutrašnje sabotere i ograničavajuća uverenja? Drugo važno pitanje je i kako razviti svoju celovitost i prihvatiti sebe sa svim jakim i slabim stranama.

Biti po profesiji vaspitač, učitelj, nastavnik, profesor, stručni saradnik, posebno,  je poziv da otvoreno prihvatimo izazove i da se njima direktno pozabavimo i sva pitanja profesionalnog razvoja i napredovanja sagledamo kroz prizmu ličnog razvoja. Jer:

 Ako naučimo upravljati svojim brodom, nećemo se plašiti oluje.

 logo_zlatni.Seminar se bazira na osnovnim teorijskim principima OLI integrativnog psihodinamskog metoda.

 

Teme koje se obrađuju:

– Autentična ličnost i kako je izgraditi.

– Kontraveštine i unutrašnji saboteri, prepoznavanje uzroka neuspeha u sebi.

 Proučavanje bazičnih emotivnih sposobnosti za upravljanje emocijama.

– Put ličnog razvoja.

– Put profesionalnog razvoja.

 Ciljevi programa:

Program podstiče da nastavnici neutralnije sagledaju situacije kroz koje prolaze oni i deca, posmatraju svoj i dečiji razvoj celovitije, razvijaju sposobnost tolerancije u teškim situacijama u interakciji sa decom, prepoznaju ambivalentne situacije i spremnije reaguju na njih.

Ovaj program, dalje, podstiče spremnost da na ličnom i profesionalnom planu prave promene usklađene sa svojom autentičnom ličnošću. Istovremeno seminar uči samoprihvatanje, otvara pitanje svrhe i smisla i kako podstaći lični rast i ostvarenje potencijala za samorazvoj.

SEMINAR JE NAMENJEN zaposlenima u obrazovanju, ali i svim zainteresovanim za ovu temu, koji su motivisani za usvajanjem novih tehnika i znanja, koji žele da rade na sebi i usavršavaju svoju ličnu i profesionalnu sferu života!

Autori i realizatori seminara su :

Ivana Paunović , Spomenka Divljan, Zorica Petrović.

Trajanje:

Seminar traje ukupno 7 sati.

Veličina grupe:

Radimo u grupi od 15 do 30 kandidata!

diploma

Svi učesnici dobijaju sertifikat o pohađanom seminaru i materijal povezan sa temom seminara!

*KATALOŠKI BROJ: 128, 1 dan, 8 bodova. Kompetencija za oblast VASPITNI RAD: K4 (komunikacija i saradnja), Prioritet P1 ( jačanje profesionalnih kapaciteta zaposlenih, naročito u oblasti inovativnih metoda nastave i upravljanja odeljenjem)*

Kontakt:

Tel: 060 401316458516HKYr7s 55 605 i ivnpaunovic@yahoo.com
Dobro nam došli!

%d bloggers like this: