.„O.L.I psihodinamski trening razvojnih veština“

O.L.I psihodinamski trening razvojnih (7)

– instruktorski kurs

Vodi do zvanja certifikovanog “O.L.I. trenera razvojnih veština”

 

 Akreditovani kurs koji vodi do zvanja „O.L.I. trener razvojnih veština“

„O.L.I psihodinamski trening razvojnih veština“

– instruktorski kurs

Teme kojima se bavimo:

Sa željom da vodimo kvalitetniji i ispunjeniji život trudimo se da rešavamo probleme i dostižemo nove ciljeve. Sa potrebom da pomognemo sebi i drugima stremimo ostvarenju razvojnih ciljeva u oblasti ljubavi i rada. Mapiramo odakle polazimo, gde želimo da stignemo i tražimo najbolji put.

 Međutim, posmatranjem sebe i drugih možemo primetiti i postojanje brojnih manipulativnih veština koje se takođe razvijaju i onemogućavaju razvoj. Razvijaju se umesto onih koje bi trebalo i nazivamo ih “kontravešinama”.

 Slepe ulice razvoja rezervisane su za kontraveštine kojima se nesvesno manipuliše sobom i drugima. Razumevanjem ovih kontraveština i strategija neuspeha u ljubavi i radu možemo raditi na unapređenju razvojnih veština. Jer, svako ponašanje odraz je određene veštine i strategije, uspeha koliko i neuspeha. Nijedna veština niti strategija nije loša sama po sebi. Vrednuje se u odnosu na cilj.

Kao što su za uspeh potrebne određene veštine, tako su i za neuspeh potrebne “kontraveštine”. Razumevajući načine na koje su ljudi nedovoljno uspešni u oblasti ljubavi i rada, možemo dublje razumeti zašto je tako i kako se to može promeniti. Na ovaj način unapređujemo svoje razvojne veštine koje možemo dalje preneti drugima.

 O.L.I. psihodinamski trening razvojnih veština osmišljen je tako da putem teorijske prezentacije, predavanja, diskusije, analize slučajeva, tehnika i praktičnih vežbi, kao i iskustvene prorade teme, pomogne učesnicima da rade na razumevanju maladaptivnih obrazaca, zarad razvoja bazičnih kompetencija koje omogućavaju dostizanje razvojnih ciljeva.

 Trening ima dva opšta cilja. Iskustveni– u kome je fokus na razumevanju ličnih obrazaca i strategija koje onemogućavaju razvoj i dostizanje životnih ciljeva. Instruktorski– u kome je odredište prenošenje iskustva i znanja na druge zarad razvoja sposobnosti za ljubav i rad.

 Trening je namenjen svima koji žele da rade na ovim ciljevima, bilo da je akcenat na prvom ili drugom. Svima onima koji su motivisani za razvoj sposobnosti za ljubav i rad kod sebe i drugih putem razumevanja psihodinamike i razvoja životnih veština. Svima koji žele da prošire svoja znanja ka psihodinamskom razumevanju elemenata ljudskog razvoja i obučavanja drugih.

Treningu mogu prisustvovati svi oni koji su završili ili su studenti fakulteta bilo kog usmerenja, edukanti nekog od modaliteta edukacije za „koučing“ nezavisno od profesije i svi drugi zainteresovani za temu.

Svaka aktivnost u okviru treninga dizajnirana je tako da pomogne učesnicima da se celovitije i efikasnije nose sa izazovima ličnog razvoja i steknu dodatne kompetencije u ovom polju, kroz celovit pristup temi.

Plan i program rada posvećen je podjednako aspektima primene u privatnom i poslovnom okruženju.

O.L.I psihodinamski trening razvojnih veština zasniva se na O.L.I integrativnom psihodinamskom metodu.

 Po završenoj edukaciji se dobija certifikat o završenom kursu i zvanje „OLI trenera razvojnih veština“ kao i 16 časova edukacije u okviru koučinga i 5 časova ličnog rada.

O.L.I trening razvojnih veština (2)

 Plan i program :

Trajanje:

Dinamika susreta se razlikuje zavisno od dogovora grupe. Broj časova treninga ostaje isti. Jedna od mogućnosti:

 Trening je podeljen u 3 modula u trajanju od 4 sata. Ukupno trajanje treninga je 12 sati ( 16 časova) .

 Svaki modul, sastoji se od predavanja, primene tehnika i vežbi, prikaza slučaja, diskusije i ličnog iskustvenog rada ( grupni rad i individualni rad u grupi ).

 I modul ( 4 sata ) :

Upoznavanje sa temom i grupom.

Veštine i kontraveštine. Sekundarna dobit od problema.

 • Razvojne veštine i „kontraveštine“,
 • primarna i sekundarna dobit,
 • potrebe, želje, ciljevi i očekivanja,
 • prepoznavanje suštinskih želja,
 • poznavanje sebe, vlastitih moći i nedostataka,
 • spremnost na razvoj i otklanjanje nedostataka,
 • bazične sposobnosti za upravljanje emocijama i razvojne veštine:
  • neutralizacija i mentalizacija,
  • celovitost objekta,
  • konstantnost objekta,
  • tolerancija na frustraciju,
  • tolerancija na ambivalenciju,
  • volja i
  • inicijativa.

 II modul ( 4 sata ):

Veštine i kontraveštine u ljubavi i radu. Razvojne veštine u oblasti odnosa sa drugima i prema sebi. Razvojne veštine u oblasti rada.

 • Neupešnost kao paradoksalna pozicija,
 • uspešnost u neuspešnosti,
 • „kako biti neupešan u ljubavi“,
 • „kako biti neupešan u radu“,
 • analiza slučaja,
 • „strategije podmetanja samom sebi“,
 • zona sigurnosti i hrabrost,
 • prepoznavanje stvarnih izvora  prepreka  i otkrivanje  dostupnih resursa,
 • motivacija i disciplina. Strast.

 III modul ( 4 sata ):

Kako doneti odluke koje ćemo ispuniti. Završni modul edukacije je predviđen za sumiranje teme,diskusiju, proveru znanja i demonstraciju naučenog tokom izvođenja prezentacija na zadatu temu.

 • Kako doneti odluke koje nećemo ispuniti,
 • kako doneti odluke koje ćemo ispuniti,
 • principi postavljanja razvojnih ciljeva,
 • predstavljanje pripremljenih prezentacija, analiza i sugestije.

 Sati treninga , po klauzuli dva, priznaju se kao zbirni sati za dobijanje sertifikata iz koučinga.

–  sati edukacije- 12 sati, 16 časova rada i 5 časova ličnog rada.

D

 

Autor i realizator treninga:

Ivana Paunović

OLI psihoterapeut i edukator

 Kontakt:

 

tel: +381 60 40 55 605 ,

e-mail: ivnpaunovic@yahoo.com i oliedukacije@gmail.com

blog: http://psiholosko-savetovaliste.blogspot.com//

web: https://psihoterapijaoli.com/ i www.ivanapaunovic.com

Trening se odvoja u Srbiji oliedukacije@gmail.com , Hrvatskoj- +385 951968083 / olicentarhrvatska@gmail.com , BiH – + 387 61 285 775 / olicentarbih@gmail.com i Crnoj Gori- + 382 67 38 06 12 / olicentarcg@gmail.com  .

Prijave su u toku!

DOBRO DOŠLI! 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

%d bloggers like this: