Category Archives: Edukacija za psihoterapeute

Crna Gora- edukacija iz psihoterapije, psihološkog savetovanja i life coachinga

This slideshow requires JavaScript.

Edukacija za psihoterapeute

psihoterapijaAKREDITACIJA I SERTIFIKATI: Edukacija za O.L.I. psihoterapeute je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog Psihoterapeuta.

Continue reading

O.L.I. Integrativna Psihodinamska Psihoterapija

o-l-i-psihoterapijaProgram edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog psihoterapeuta

Potpuno usklađen sa trening standardima i zahtevima Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i koučing Srbije.

Voditelji kursa:  Mr. Nebojša Jovanović, psiholog,akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim certifikatom, predsednik Udruženja za Psihotarapiju, Savetovanje i Koučing Srbije,  Mr. Aleksandar Kontić, psiholog, psihoanalitičar, član I.P.A.- Internacionalne Psihoanalitičke Asocijacije.

Continue reading