Category Archives: Edukacija za savetnike

Edukacija za savetnike

savetovanjeAKREDITACIJA I SERTIFIKATI: Edukacija za O.L.I.psihološke savetnike je akreditovana od strane UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) i vodi do nacionalnog sertifikata akreditovanog psihološkog savetnika u Srbiji i do sertifikata EAC (Evropska Asocijacija Savetnika).

Continue reading

O.L.I. Integrativno Psihodinamsko Savetovanje

o-l-i-savetovanjeProgram edukacije koji vodi do zvanja Akreditovanog psihološkog savetnika u Srbiji i Akreditovanog psihološkog savetnika u Evropi.
Potpuno usklađen sa trening standardima i zahtevima U.P.S.K.S. – Udruženja za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije i E.A.C. – Evropske asocijacije za savetovanje. UPSKS ima status nacionalne asocijacije pri EAC. Kurs je akreditovan od strane Akreditacionog komiteta UPSKS.
Voditelji kursa: Mr. Nebojša Jovanović, psiholog,akreditovani psihoterapeut, psihološki savetnik sa nacionalnim i evropskim certifikatom, predsednik Udruženja za Psihotarapiju, Savetovanje i Koučing Srbije, Mr. Aleksandar Kontić, psiholog, psihoanalitičar, član I.P.A.- Internacionalne Psihoanalitičke Asocijacije.

Continue reading