Category Archives: Individualne teme

Emocionalne kompetencije i rad na sebi

emocionalne kompetencije

Autorke: Ivana Paunović  i Ana GvozdićOLI psihoterapeuti
www.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com
www.anagvozdic.com

Emocionalne kompetencije nam omogućavaju da budemo zadovoljniji sobom kao i da budemo zadovoljniji svetom oko sebe..

Continue reading

Emocije i telo

emocije i teloAutorka: Jelena Orlandić

Mnogi drevni narodi (na primer, Egipćani, Semiti) smatrali su da se proces razmišljanja ne odvija u mozgu, već u srcu.

Continue reading

Kako biti odlučan i reći ‘da’

odlucnostAutorka: Dragana Miletić

Mnogi ljudi godinama čekaju da se otvori adekvatna pozicija za njih kako bi napredovali u poslu ili da ih konačno pronađe ljubav njihovog života.

Continue reading

Tendencija ka uspehu – motiv postignuća

tendencija ka uspehu

Autorka: Ivana Paunović, OLI psihoterapeut 
www.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com

 

Svi ljudi imaju želje , ali one su često i izvor frustracija i nezadovoljstva  ako motivi koji uz njih stoje nisu pokrenuti i stavljeni u akciju.

Continue reading

Suočavanje sa stresom

stresAutorka: Ivana Paunović, OLI psihoterapeut
www.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com

U našem društvu stres je postao svakodnevna pojava.

Continue reading

Samosvest kao veština

samosvest

Autorke: Ivana Paunović i Nevena Perović OLI psihoterapeuti
www.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com

 

SPOZNATI SAMOG SEBE

 

Zašto nekim ljudima ide bolje u životu?

Continue reading

Agresivnost i samokontrola

agresivnost i samokontrola

Autorka: Ivana Paunović, OLI psihoterapeut 
www.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com

Kako nastaje siledžija?

Mediji svakodnevno izveštavaju o nasilničkim incidentima kod nas i u svetu.Suočavamo se s porastom ispoljene agresije i istovremeno sa potrebom da se sistematski sagledaju faktori koji pokreću takve načine nedruštvenog ponašanja.

Continue reading

Odabrati svoj put

odabrati putAutorka: Jelena Orlandić

Iskustva naših roditelja u kombinaciji sa vaspitanjem u velikoj meri mogu diktirati smer naših života.

Continue reading