Category Archives: Radionice

“Emocionalna stabilnost- bliskost i samodovoljnost”

Iskustvena radionica:

“Emocionalna stabilnost- bliskost i samodovoljnost”

“Razvijanje sposobnosti za stabilan doživljaj sebe i druge osobe”

collage2

Continue reading

“Kako doneti novogodišnje odluke koje (ne)ćemo ispuniti”

Iskustvena radionica:

Kako doneti novogodišnje odluke koje (ne)ćemo ispuniti

Veštine i kontraveštine na putu uspeha

FB predlog 1-2 sa sh

Continue reading

“Imunitet psihe”

Iskustvena radionica:

“Imunitet psihe”

Razvijanje sposobnosti tolerancije na frustraciju 

depositphotos_5277997-Strong-brain

Continue reading

“Neverbalna komunikacija i govor tela”

Iskustvena radionica:

Neverbalna komunikacija i govor tela

 Razvijanje veština neverbalne komunikacije8664.emerson

Continue reading

NLP-Neuro-Strategije i Veštine komunikacije

NLPNLP/Neuro-Strategije i Veštine komunikacije: teme: veštine pregovaranja/pitanja koja menjaju verovanja, uloga ubeđenja i slike o sebi u kreiranju ekonomske nezavisnosti, raport-pitanja-uverljivost-povezivanje, re-framing/pre-framing, rad na verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji, ostvarivanje i vođenje kontakta u željenom pravcu, značaj vršenja uticaja na sebe i na druge, značaj razumevanja i korišćenja govora tela…

Continue reading

Neverbalna komunikacija

neverbalna komunikacijaZnačaj neverbalne komunikacije ogleda se u poznatoj tvrdnji da sve reči moramo tretirati kao glasine sve dok ne budu podržane neverbalnim signalima. Kako ćemo shvatiti nečije reči, da li ćemo im verovati ili ćemo ispoljiti sumnju, zavisi pre svega od toga da li su one podržane neverbalnim govorom.

Continue reading

Veštine komunikacije

vestine komunikacijeZašto su veštine komunikacije tako važne? Veštine komunikacije u najvećoj meri utiču na našu uspešnost u svim važnim oblastima života. Čovek je u neprekidnoj komunikaciji sa drugim ljudima. Vi komunicirate rečima , tonom glasa,  i svojim telom-držanjm tela, gestovima izrazima lica, načinom odevanja…Ne možete da izbegnete komunikaciju. Komunicirate i kada to ne želite, i kada toga niste svesni.

Continue reading