Category Archives: Terapijski moduli u okviru O.L.I. metoda

Psihodrama

images

Psihodrama predstavlja akcionu metodu grupne psihoterapije čija je osnovna metoda-metoda zamene uloga. U njoj se klijenti ohrabruju da kompletiraju i dovrše akcije koje u životu dotle nisu umeli, smeli ili iz bilo kojih ograničenja nisu mogli da učine. Odvija se kroz dramatizaciju, igranje uloga i dramsku prezentaciju; U psihodrami se mentalni procesi eksternalizuju, na psihodramskoj sceni. Continue reading

REBT

REBTREBT  je metod koji je našao svoju primenu u life coachingu. Ako umesto reči terapija stavimo coaching, gotovo sve principe REBT-a možemo upotrebiti za obuhvatan trening životnih veština koji bi se svodio na rukovođenje emocijama, ponašanjima i mislima koje imamo povodom životnih događaja, nas samih i drugih ljudi.

Continue reading

Biofidbek i metode samoregulacije

biofidbek►Biofidbek i metode samoregulacije: na ovoj radionici pokazaćemo kako deluje stres uz pomoć savremene psihofiziološke opreme. Biofidbek je proces učenja kontrole nad sopstvenim psihofiziološkim funkcijama preko povratne informacije koju dobijamo uz pomoć senzora koji snimaju naše fiziološke funkcije. Biofidbek nije lečenje, nije medicinska procedura, nije lek. On je pre jedan edukacioni proces učenja posebnih um-telo veština.

Continue reading

Telesne terapije

telesne terapije“Telo-um odnos”

Telo-um odnos: na ovoj radionici bavićemo se osnovnim principima telesnih psihoterapija (vegetoterapija Vilhelma Rajha, bioenergetika Aleksandera Lovena, radix Čarlsa Kelija) i primenom ovih saznanja u coachingu.

Continue reading

Transakciona analiza

transakciona-analiza►Transakciona analiza -TA, je socijalna teorija ličnosti i komunikacije i predstavlja moćan sistem za lični rast i promenu. Ozvaničena je od Evropske asocijacije za psihoterapiju EAP, EATA-Evropske asocijacije za Transakcionu analizu i ITAA-Internacionalne asocijacije za transakcionu analizu.
TA metodologija ima široko polje primene u praksi : medjuljudski odnosi, psihologija svakodnevnog života, obrazovanje, savetovanje, menadžment, humanitarni rad , poboljšanje profesionalne efikasnosti.

Continue reading

Geštalt

gestaltOsnovni pojmovi Geštalt terapije:

Svesnost. Geštalt coach je treniran da postane ekspert u održavanju fokusa na sadašnjost. Cilj je da se bude što potpunije prisutan u sadašnjosti. Osnovni geštalt principi u coachingu: Učenje se dešava kroz istraživanje “ovde i sada” iskustava. Svesnost je prethodnik efikasne akcije, svesnost vodi do izbora.

Continue reading

N.L.P.

NLPOsnove N.L.P. ja-primena u coachingu: teme: značaj modelovanja-oponašanja, kreiranje vrednosnih sistema, uloga verovanja i sećanja, tehnika stvaranja izbora, tehnika prezentovanja, posmatranja grupe ili pojedinca, praćenje i upravljanje dinamikom nesvesnih procesa, koncept efikasnog korišćenja uma, tehnika centriranja klijenta…

Continue reading

Fokusiranje & “Work” metod

fokusiranje-”Fokusiranje” (Eugena Gendlina) i primena u coachingu

“Work”(Byron Katie)

►Tehnika fokusiranja: na ovoj radionici uvešćemo vas u jednu kod nas relativno nepoznatu metodu koja se veoma efikasno može koristiti u coachnigu-u proces “Fokusiranja” Eugena Gendlina. Ovo je metoda u kojoj, kako sam autor kaže, terapeut nije potreban.

Continue reading