Category Archives: Treninzi

Upravljanje emocijama – Trening emocionalnih kompetencija

Upravljanje emocijamaOva edukacija je primenjeni program proistekao iz O.L.I. Psihodinamske Integrativne Psihoterapije. Fokusirana na sticanje praktičnih veština prepoznavanja, razumevanja i upravljanja emocijama. Uključuje veliki broj praktičnih tehnika, vežbi i efikasnih postupaka za ovladavanje veštinama upravljanja emocijama. Program je zasnovan na integrisanim teorijskim postavkama dubinske psihologije i tehnikama različitih terapijskih pravaca (Psihoanaliza, REKBT, Geštalt, Transkaciona Analiza, NLP) koje su se pokazale efikasnima za razvoj bazičnih sposobnosti za upravljanje emocijama. Polaznici će naučiti kako se mogu razvijati veštine menadžmenta besa, prevazilaženja anksioznosti, stida, krivice, depresivnost, zavisti, ljubomore, povređenosti…Osnovni cilj edukacije je sticanje praktično primenljivih znanja u radu s ljudima.

Akreditacija: Edukacija je akreditovana kod UPSKS (Udruženje za Psihoterapiju, Savetovanje i Koučing Srbije) u okviru O.L.I. Psihodinamskog Integrativnog Metoda. Vodi do sertifikata trenera emocionalnih kompetencija i upravljanja emocijama. Sati sa ove edukacije priznaju se i u okviru edukacije iz savetovanja, psihoterapije i koučinga O.L.I. Centra.

TRAJANJE:

Edukacija je podeljena na 2 nivoa:

Osnovni nivo traje 56 časova. Odvijaće u vikend modulima, zavisno od dogovora s članovima grupe.

Napredni nivo traje 24 časa.

Za svaki nivo dobija se poseban certifikat.

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

Mogu se prijaviti kandidati koji su završili neki od fakulteta humanističkih nauka ili studenti ovih fakulteta (ovim kandidatima se sati s ove edukacije priznaju, ako žele da se uključe u edukacije za psihoterapeute, savetnike ili life coacheve, za sve oblike edukacije iz O.L.I. metoda, a mogu se prijaviti i kandidati drugih profesija (njima se sati sa ove edukacije priznaju ako žele da nastave edukaciju iz O.L.I. lajf koučinga.

VELIČINA GRUPE:Radi se u malim grupama, od 10-15 kandidata.

CENA: cena jednog dana edukacije ( 8 časova od 45 min.) je 32 eura (4 eura čas).

LOKACIJA: Čika Ljubina 14, Beograd ili Gandijava 200, Novi Beograd

Lokacija se određuje u dogovoru s polaznicima edukacije

EDUKATORI:

Renata Senić, klinički psiholog – master, nacionalno i evropski sertifikovani savetnik, O.L.I. Integrativni Psihodinamski Psihoterapeut, life coach i edukator O.L.I. Centra

Sandra Jovanović, psiholog, sertifikovani savetnik, O.L.I. Integrativni Psihodinamski Psihoterapeut, life coach, Biofidbek-neurofidbek trener, edukator O.L.I. Centra 

KONTAKT:
064 247 40 75
office@psihoterapijsketeme.rs

Struktura, ciljevi, program treninga

Ciljevi treninga:

Osnovni ciljsavladati upravljanje emocijama i razviti osnovne emocionalne kompetencije. Naučiti veštine pomoći ljudima u razvoju emocionalnih kompetencija.

Specifični ciljevi:

I Nivo:

 1. Učenje razvitka emocija u detinjstvu i osnovnih emocija koje ljudi osećaju od školskog doba do kraja života
 2. Kvalitativno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija
 3. Upoznavanje s bazičnim emocionalnim kompetencijama i prepoznavanje razvijenosti ličnih kompetencija
 4. Povezivanje emocionalnih kompetencija sa osnovnim emocijama
 5. Povezivanje načina na koji specifične nerazvijene emocionalne kompetencije utiču na razvoj određenih nezdravih emocija
 6. Prepoznavanje kontraveština koje koristimo kada osnovne emocionalne kompetencije nisu razvijene
 7. Zamena kontraveština zdravim emocionalnim kompetencijama
 8. Zamena nezdravih emocija zdravim
 9. Preuzimanje odgovornosti i upravljanje emocijama

II Nivo:

 1. Povećanje nivoa iskrene komunikacije, naspram manipulacije. Razvoj sposobnosti za ljubav i rad
 2. Razvoj zdravih i prijatnih emocija
 3. Donošenje odluka o promeni, inicijativa
 4. Tolerancija na egzistenciju – integrativni osvrt.

Struktura treninga:

I Nivo:

 1. Osnovne emocije
  1. ovladavanje teorijskim znanjem o emocijama
  2. Radionica: Kako mišljenje stvara emocije?
  3. Kvalitetivno i kvantitativno razlikovanje zdravih i nezdravih emocija

          Radionica: merenje vlastitih emocija na dva kontinuuma.

          Procena ishoda merenja u paru

          Grupna procena ishoda merenja

 1. Upoznavanje s bazičnim emocionalnim kompetencijama i prepoznavanje razvijenosti ličnih kompetencija

          Radionica: bazične emocionalne kompetencije – kako ja stojim s njima?

 1. Povezivanje emocionalnih kompetencija sa osnovnim emocijama

   Radionica: prepoznavanje nezdravih emocija koje su nastale usled iracionalnog mišljenja i prepoznavanje tipa iracionalnog mišljenja koje je nastalo kao posledica nerazvijenosti određene osnovne emocionalne sposobnosti.

        Promena pristupa u odnosu na „pokrivajuće metode“. Sposobnosti utiču na mišljenje, a mišljenje na emocije.

         ABC u REBT-u (A – situacija, B – mišljenje, C – emocija)

         ABC u O.L.I. metodu (A – emocionalna sposobnost, B – mišljenje, C – emocija)

 1. Povezivanje načina na koji specifične nerazvijene emocionalne kompetencije utiču na razvoj određenih nezdravih emocija

         Radionica: Problem u funkcionisanju osnovnih sposobnosti dovodi do osećanja jedne ili više nezdravih emocija.

         Vežbanje prepoznavanja seta nezdravih emocija koje su nastale kao posledica nerazvijenosti sposobnosti.

   Utvrđivanje kvalitativnih i kvantitativnih razlika među nezdravim emocijama u zavisnosti od vrste nerazvijene sposobnosti koja do njih dovodi.

   Vežbanje lociranja manifestno istih psiholoških simptoma koji potiču s različitih nivoa funkcionisanja ličnosti (graničnog i neurotičnog)

 1. Prepoznavanje kontraveština koje koristimo kada osnovne emocionalne kompetencije nisu razvijene

        Radionica: Emocionalne kompetencije i kontraveštine.

        Šta radim kada nisam sposoban kompetentno da vladam emocijama?

 1. Zamena kontraveština zdravim emocionalnim kompetencijama

        Radionica: Kako bih mogao da zamenim kontraveštine kompetencijama?

 1. Zamena nezdravih emocija zdravim

   Radionica: Konkretno vežbanje menjanja nezdravih emocija u zdrave zamenom iracionalnih misli racionalnim (vežbanje ABC modela iz REBT-a i priprema za vežbanje ABC modela iz O.L.I. metoda)

 1. Preuzimanje odgovornosti i upravljanje emocijama

        Radionica: set vežbi za upravljanje emocijama. Vežbanje tehnika, igranje uloga.

        Rad u parovima: Terapeut – klijent odnos – interaktivno pomaganje drugom da nauči da vlada svojim emocijama, da nezdrave pretvori u zdrave.

         Individualni rad: Individualna demonstracija vladanja sopstvenim zdravim emocijama pred grupom

II Nivo:

 1. Povećanje nivoa iskrene komunikacije, naspram manipulacije. Razvoj sposobnosti za ljubav i rad

         Radionica: prepoznavanje sopstvene emotivne kompetentnosti ili nekompetentnosti u ljubavnim odnosima

         Radionica: razvijanje veština emocionalno kompetentnih transakcija u ljubavnim odnosima

         Radionica: prepoznavanje sopstvene emotivne kompetentnosti ili nekompetentnosti u radu

         Radionica: razvijanje emocionalnih kompetencija potrebnih za sposobnost za rad

 1. Razvoj zdravih i prijatnih emocija

    Radinica: Pozitivna psihologija – Konkretno vežbanje pretvaranja zdravih neprijatnih emocija u zdrave prijatne  posredstvom racionalnog mišljenja koje je, nakon razvitka sposobnosti za ljubav i rad, postalo pozitivnije i počelo da se kreće u pravcu psihološkog rasta i razvoja. (Vežbanje ABC modela iz O.L.I. metoda)

 1. Donošenje odluka o promeni, inicijativa

     Radionica: šta ću i kako ću kao emotivno kompetentna osoba promeniti u svom životu, u ljubavi i radu. Pravljenje plana. Ugovor sa samim sobom. Preuzimanje odgovornosti

 1. Tolerancija na egzistenciju – integrativni osvrt

    Radionica: samostalna prezentacija učesnika o načinima na koje možemo postati sposobni da podnosimo život i  uživamo u njemu

Smernica za prezentaciju: integrativni osvrt svega naučenog i osvešćenog – kako bih drugom pomogao da razvije emocionalne kompetencije i nauči da upravlja svojim emocijama?

Više o edukaciji možete pogledati i na www.psihoterapijsketeme.rs

Emocionalne kompetencije

emocionalne kompetencijeTRENING EMOCIONALNIH KOMPETENCIJA

Trening zasnovan na saznanjima i metodama dubinske psihologije I O.L.I. Integrativne Psihodinamske Psihoterapije Continue reading

Trening asertivnosti

asertivnostTrening asertivnosti: Asertivni trening je trening veština za asertivno ponašanje, odnosno stav i komunikaciju koja omogućava da se odlučno, ali odmereno i s uvažavanjem sagovornika, iskažu stavovi, emocije i uverenja. Asertivno ponašanje je problemu usmereno ponašanje.

Continue reading