Tag Archives: Fokusiranje

Fokusiranje & “Work” metod

fokusiranje-”Fokusiranje” (Eugena Gendlina) i primena u coachingu

“Work”(Byron Katie)

►Tehnika fokusiranja: na ovoj radionici uvešćemo vas u jednu kod nas relativno nepoznatu metodu koja se veoma efikasno može koristiti u coachnigu-u proces “Fokusiranja” Eugena Gendlina. Ovo je metoda u kojoj, kako sam autor kaže, terapeut nije potreban.

Continue reading