Tag Archives: ivana paunovic ana gvozdic

“Kako doneti novogodišnje odluke koje (ne)ćemo ispuniti”

Iskustvena radionica:

Kako doneti novogodišnje odluke koje (ne)ćemo ispuniti

Veštine i kontraveštine na putu uspeha

FB predlog 1-2 sa sh

Continue reading

“Neverbalna komunikacija i govor tela”

Iskustvena radionica:

Neverbalna komunikacija i govor tela

 Razvijanje veština neverbalne komunikacije8664.emerson

Continue reading