Tag Archives: motivacija

Tendencija ka uspehu – motiv postignuća

tendencija ka uspehu

Autorka: Ivana Paunović, OLI psihoterapeut 
www.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com

 

Svi ljudi imaju želje , ali one su često i izvor frustracija i nezadovoljstva  ako motivi koji uz njih stoje nisu pokrenuti i stavljeni u akciju.

Continue reading