Tag Archives: nesigurnost

Psihologija i potrošačka kultura

potrosacka kulturaAutorka: Jelena Orlandić, psihoterapeut

Ne možemo pobeći od činjenice da ljudi današnjice, modernog doba, žive u potrošačkoj kulturi. Čak i ako žive na marginama društva i ekonomije, čak i u zemljama koje zvanično nisu deo modernog sveta, potrošačkoj kulturi je nemoguće izmaći. Ignorisati ovo bilo bi isto kao ignorisati da ljudi imaju biološke roditelje.

Continue reading