Tag Archives: suosavanje sa stresom

Suočavanje sa stresom

stresAutorka: Ivana Paunović, OLI psihoterapeut
www.psiholosko-savetovaliste.blogspot.com

U našem društvu stres je postao svakodnevna pojava.

Continue reading