Tag Archives: Transakciona analiza

Transakciona analiza

transakciona-analiza►Transakciona analiza -TA, je socijalna teorija ličnosti i komunikacije i predstavlja moćan sistem za lični rast i promenu. Ozvaničena je od Evropske asocijacije za psihoterapiju EAP, EATA-Evropske asocijacije za Transakcionu analizu i ITAA-Internacionalne asocijacije za transakcionu analizu.
TA metodologija ima široko polje primene u praksi : medjuljudski odnosi, psihologija svakodnevnog života, obrazovanje, savetovanje, menadžment, humanitarni rad , poboljšanje profesionalne efikasnosti.

Continue reading