Category Archives: Ciklus »Komunikacija«

“Asertivna komunikacija”

Iskustvena radionica:
„Asertivna komunikacija“

asertivnost


Iako se asertivnost često pominje kao korisna veština koja nam kada je naučimo, omogućava da se zauzimamo za sebe, a u isto vreme poštujemo i potrebe drugih, ona zahteva neke lične, unutrašnje preduslove da bi bila zaista autentična i efikasna. 
Continue reading

“Komunikacija sa „teškim“ ljudima”

Iskustvena radionica:

Komunikacija sa „teškim“ ljudima
Stilovi komunikacije- razumevanje i usklađivanje
dealing-with-difficult-people

„Pazi! Šta govoriš?“

Iskustvena radionica:
”Pazi! Šta govoriš?”
Efikasna komunikacija i lični razvoj
images

Continue reading

“Pokreti koji pričaju priču “

Iskustvena radionica:

Pokreti koji pričaju priču 

Neverbalna komunikacija i odnosi sa drugima

how-are-you22 Continue reading

“Neverbalna komunikacija i govor tela”

Iskustvena radionica:

Neverbalna komunikacija i govor tela

 Razvijanje veština neverbalne komunikacije8664.emerson

Continue reading