Category Archives: Radionice

Kreativni pristup životu

This slideshow requires JavaScript.

“Probudi se, pokreni se!”

178_950x534Iskustvena radionica:

“Probudi se, pokreni se!”

 Razvijanje sposobnosti inicijative u ljubavi i radu

Continue reading

“Asertivna komunikacija”

Iskustvena radionica:
„Asertivna komunikacija“

asertivnost


Iako se asertivnost često pominje kao korisna veština koja nam kada je naučimo, omogućava da se zauzimamo za sebe, a u isto vreme poštujemo i potrebe drugih, ona zahteva neke lične, unutrašnje preduslove da bi bila zaista autentična i efikasna. 
Continue reading

“Komunikacija sa „teškim“ ljudima”

Iskustvena radionica:

Komunikacija sa „teškim“ ljudima
Stilovi komunikacije- razumevanje i usklađivanje
dealing-with-difficult-people

“Realno sagledavam, realno očekujem”

Iskustvena radionica:
“Realno sagledavam, realno očekujem”
Razvijanje sposobnosti celovitosti doživljaja

collage4

Continue reading

“Vladanje sobom”

Iskustvena radionica:
“Vladanje sobom”
Razvijanje sposobnosti neutralizacije i mentalizacije

Picture1

Continue reading

„Pazi! Šta govoriš?“

Iskustvena radionica:
”Pazi! Šta govoriš?”
Efikasna komunikacija i lični razvoj
images

Continue reading

“Pokreti koji pričaju priču “

Iskustvena radionica:

Pokreti koji pričaju priču 

Neverbalna komunikacija i odnosi sa drugima

how-are-you22 Continue reading

“Donošenje odluka”

Iskustvena radionica:

“Donošenje odluka”

“Znam šta hoću, znam šta neću!”

drvo Continue reading

“Emocionalna stabilnost- bliskost i samodovoljnost”

Iskustvena radionica:

“Emocionalna stabilnost- bliskost i samodovoljnost”

“Razvijanje sposobnosti za stabilan doživljaj sebe i druge osobe”

collage2

Continue reading